طرح‌هاي پيشنهادي تاريخي استايل‌شيت

اصلی: http://www.w3.org/Style/History/

ترجمه شده توسط: Farsibuddy.com

«لطفاً توجه داشته باشید که این متن ترجمه‌ای است از سند اصلی W3C و تحت مالکیت W3C قرار دارد. ما هیچ‌گونه مسئولیتی درقبال اشتباهات این متن برعهده نمی‌گیریم.»

در طول تاريخ تکامل وب، تعدادي طرح پيشنهادي براي استايل‌شيت وجود داشته است. اين صفحه حاوي لينک‌هايي به بيشتر آنها مي‌باشد. اين طرح‌ها به ترتيب زماني دقيقي مرتب نشده‌اند. اين موارد حاوي ايده‌هايي است که ويژگي‌هاي فعلي برپايه آنها بنا شده‌اند، و جزء سابقه آن به حساب مي‌آيند.

بسياري از طرح‌هاي پيشنهادي فوق در کارگاه آموزشي W3C در زمينه استايل‌شيت‌ها در تاريخ 6 تا 7 نوامبر 1995 در پاريس ارائه گرديد. متن طرح‌ها موجود مي‌باشد.


Bert Bos، مدير فعاليت‌هاي استايل‌شيت‌هاي W3C
و Håkon Wium Lie، مدير پيشين فعاليت‌هاي استايل‌شيت‌هاي W3C

کپي‌رايت © 1997-1999 W3C (MIT, INRIA, Keio )، کليه حقوق محفوظ است. قوانين مربوط به مسئوليت، عنوان تجاري، استفاده از سند و مجوزدهي نرم‌افزار ممکن است مصداق داشته باشد. تعامل شما با اين سايت مطابق با اعلان‌هاي حفظ اسرار عمومي و اعضاي ما مي‌باشد.